2Staff

"Gratis Website Scan"
test uw website op datalekken
Gratis Webscan

"Masters in Security Operations"
Informatiebeveiligingsvraagstuk?
Wet en regelgeving

"Masters in Security Operations" 
De Mens is de belangrijkste factor!
Security Awareness

Marcel Reugebrink
06 571 571 85

Neem contact met ons op

Data Loss Prevention
2Staff gaat samen met u de strijd aan tegen cybercriminelen

Discover, monitor, bescherm en beheer uw vertrouwelijke gegevens op alle plaatsen waar het door uw medewerkers wordt opgeslagen en gebruikt. U heeft een data loss prevention-oplossingen gekocht. Hoe implementeerd u die nu als beste?
We kunnen u helpen alle endpoints, mobiele apparaten, netwerk en storage-systemen te bewaken met behulp van de vele toonaangevende data loss prevention-oplossingen.
Ontdek waar de gegevens worden opgeslagen in uw endpoints, mobiele apparaten, netwerk en storage-systemen.
Identificeer waar en waarom uw gegevens door eigenaren wordt opgeslagen en word gewaarschuwd voor een ongewone activiteit. Alles om uw "Kroonjuwelen" te beschermen.
Monitor nu echt hoe uw gegevens worden gebruikt door gebruikers op en buiten het bedrijfsnetwerk.
Bescherm gegevens door kennisgeving aan gebruikers over schendingen van uw beleid en stop ongewenste uitgaande communicatie!

Het gevaar van een Datalek
De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 een wetsvoorstel aangenomen dat een meldplicht met betrekking tot datalekken regelt. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven en overheden direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. Ingangsdatum is 1 januari 2016. Is de meldplicht datalekken ingegaan en meldt u een datalek ten onrechte niet bij het CBP? Dan kan het CBP u een boete geven. De maximale boete is € 810.000,- Daarnaast is een Europese wetgeving genaamd General Data Protection Regulation in de maak met soortgelijke strekking die boven onze wet moet gaan.

Toekomstbeeld Data Loss Prevention
Data Loss Prevention in de nieuwere systemen geeft u meer controle en inzicht over het gebruik van vertrouwelijke gegevens op cloud e-mail, mobiele apparaten en endpoints;

-Wij zorgen voor een vereenvoudigde implementatie en simpel beheer van uw DLP-systeem.
-Wij zorgen ervoor dat misbruik van gegevens wordt gemeld aan de eigenaren zodat ze direct actie kunnen ondernemen op eventuele schendingen van uw gegevensbeheerbeleid.

Uw voordeel:
-Wij zorgen ervoor dat uw Data Loss Prevention oplossing uw vertrouwelijke gegevens beschermd tegen verlies en diefstal
-Wij helpen u te voldoen aan de privacy regelgeving en reputatiebescherming.
-Wij zorgen ervoor dat de zichtbaarheid in uw verlies van gegevens zorgt voor een nu echt meetbaar risicomanagement
-Wij kunnen u helpen de goedbedoelende medewerkers te attenderen op schendingen van het beleid en daarmee voorkomen we de zogenaamde "per ongeluk" data lekken.
-Wij stoppen kwaadwillende insiders van het stelen van waardevolle intellectuele eigendom (Uw Kroonjuwelen) zoals product ontwerpen en financiële verslagen.
-Wij helpen u aan te tonen dat u voldoet aan privacy regelgeving, zoals de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) en de EU Richtlijn inzake gegevensbescherming.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of bel vrijblijvend naar: 030- 600 5000
Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl