2Staff

"Gratis Website Scan"
test uw website op datalekken
Gratis Webscan

"Masters in Security Operations"
Informatiebeveiligingsvraagstuk?
Wet en regelgeving

"Masters in Security Operations" 
De Mens is de belangrijkste factor!
Security Awareness

Marcel Reugebrink
06 571 571 85

Neem contact met ons op

IT Governance

Information Technology (IT) governance Algemeen.
Information Technology (IT) governance, ook wel ICT-besturing genoemd, is een onderdeel van het integrale Corporate governance (ondernemingsbestuur) en richt zich specifiek op besluitvorming omtrent Informatie Technologie. De sterke interessetoename voor IT governance is gedeeltelijk te wijden aan nieuwe wet-en regelgevingen.

Waarom is IT Governance voor u als bestuurder van belang?
IT governance is meer in de belangstelling gekomen door een grotere behoefte aan verantwoording van besluitvorming rondom IT, wat relevant is voor u als bestuurder.
Traditioneel gezien worden alle IT beslissingen door het bestuur gedelegeerd naar de ICT professionals. Dit heeft als gevolg dat de genomen beslissingen niet altijd in het voordeel zijn van alle belanghebbenden. Het doel van 2Staff ondersteuning bij IT governance is dan ook om iedereen systematisch in het IT besluitvormingsproces te betrekken: U als bestuurder, de staf en de klant. IT governance zorgt voor een transparant raamwerk voor organisaties waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn toegewezen aan personen of groepen.

2Staff onderzoekt voor u graag uw vraagstukken en principes van IT governance.
Ons onderzoek heeft betrekking op fundamentele vraagstukken zoals:
• Wat is IT governance?
• Waarom is het belangrijk?
• Wie is er verantwoordelijk voor of bij wie belegt u de verantwoordelijkheden?
We bieden ook praktische, pragmatische adviezen over:
• Wat IT Governance aan u als bestuurder moet opleveren
• Welke vragen te stellen aan uw organisatie met betrekking tot IT Governance
• Hoe volwassenheidsniveau van uw organisatie zichtbaar gemaakt kan worden in relatie tot IT Governance.

Voor verdere toelichting kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via ons contactformulier of bel vrijblijvend naar: 030- 600 5000

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl