2Staff

Privacy Management Ondersteuning
AVG SPEEDSESSIE
Meer info

Privacy Management Ondersteuning
AVG SPEEDSESSIE
Meer info

Privacy Management Ondersteuning 
AVG Speedsessie 
Meer info

Privacy Impact Assessment

Risicos beperken informatiebeveiliging

Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een onderzoek dat zich richt op de mogelijke impact op de privacy in gevallen waarin verwerkingen van persoonsgegevens betrokken zijn. Vanuit het oogpunt van het beperken van aansprakelijkheid is het uitvoeren van PIA’s zeer aan te raden.

Waarom Privacy Impact Assessment onderzoek laten uitvoeren?

  • In het kader van het wetsvoorstel meldplicht datalekken is het verstandig regelmatig PIA’s uit te voeren.
  • In het voorstel voor de Europese Algemene verordening gegevensbescherming wordt in bepaalde gevallen het uitvoeren van een PIA expliciet verplicht gesteld.
  • Bovenal zijn de uitkomsten van een PIA richtinggevend voor het treffen van passende procedures en maatregelen die de privacy en veiligheid van gegevensverwerking te waarborgen.

In samenwerking met diverse partners hebben wij de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van PIA’s op verschillende terreinen en bieden wij oplossingen voor het optimaal managen van de privacy en de bescherming van (persoons)gegevens. Deze oplossingen gaan uit van een multidisciplinaire aanpak, die zich richt op het ontwikkelen en onderhouden van het privacy- en veiligheidsbeleid en de implementatie van de daaruit voortvloeiende maatregelen en mechanismen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan procedures ten behoeve van de informatieplicht en de Meldplicht Datalekken, de toepassing van privacy by design en privacy by default en de noodzakelijke aanpassingen in de contracten met de afnemer van gegevens en de partijen die (delen van) de verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren.

Onze dienstverlening:
Onze dienstverlening is gericht op het voorkomen van sancties en het zorgdragen dat de accountant, belast met de controle van de jaarrekening, een schone verklaring kan afgeven. Het hebben van overzicht en inzicht in de organisatie, haar verwerkingen en haar verbonden partijen is daarbij randvoorwaardelijk. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een PrivacyBescherming Management Systeem (PBMS).

Bedrijven kunnen hun informatiesystemen en laten onderzoeken op de wetgeving; wet bescherming persoonsgegevens, de meldplicht datalekken en de EU privacy verordening. Het onderzoek richt zich op de privacy-risico’s die binnen een organisatie aanwezig zijn. Dit onderzoek kan plaatsvinden op nieuw te bouwen systemen of op bestaande systemen.
Het onderzoek is een onmisbaar hulpmiddel voor organisaties om de privacy-impact van hun projecten en gebruikte systemen te evalueren.

Wilt u meer te weten komen over dit onderzoek, neem geheel vrijblijvend contact met ons op via ons contact-formulier of bel naar: 030- 600 5000!

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl