2Staff

"Gratis Website Scan"
test uw website op datalekken
Gratis Webscan

"Masters in Security Operations"
Informatiebeveiligingsvraagstuk?
Wet en regelgeving

"Masters in Security Operations" 
De Mens is de belangrijkste factor!
Security Awareness

Marcel Reugebrink
06 571 571 85

Neem contact met ons op

Wet en regelgeving

In verband met de veranderingen die er zijn aangekondigd in de Europese Privacy wetgeving is het verstandig om uw organisatie voor te bereiden aan de eisen die straks in verband met deze nieuwe wetgeving gesteld worden. Hierbij zal er gekeken worden naar de mogelijke privacy-impact, van systemen en processen die binnen de organisatie worden gebruikt, op de verwerking van persoonsgegevens.

Wetten en regels informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De WBP vermeld in artikel 13 welke maatregelen organisaties moeten treffen in het kader van informatiebeveiliging om op een adequate manier persoonsgegevens te beschermen. Voor wat betreft de private ondernemingen, instellingen en overheden is daarnaast uitgegaan van de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 16 van de WBP. Deze maatregelen maken deel uit van het informatiebeveiligingsbeleid van een private onderneming, instelling en (lokale)overheid.

Meldplicht datalekken
De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 een wetsvoorstel aangenomen dat een meldplicht met betrekking tot datalekken regelt. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven en overheden direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. Ingangsdatum is 1 januari 2016. Is de meldplicht datalekken ingegaan en meldt u een datalek ten onrechte niet bij het CBP? Dan kan het CBP u een boete geven. De maximale boete is € 810.000,- Daarnaast is een Europese wetgeving genaamd General Data Protection Regulation in de maak met soortgelijke strekking die boven onze wet moet gaan.

Privacy Impact Assesment
Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een onderzoek dat zich richt op de mogelijke impact op de privacy in gevallen waarin verwerkingen van persoonsgegevens betrokken zijn. Het onderzoek is een onmisbaar hulpmiddel voor organisaties om de privacy-impact van hun projecten en gebruikte systemen te evalueren.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen door middel van ons contactformulier of bel naar: 030- 600 5000

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl