2Staff


 

Data Driven Tech-Secure by Design

Data Driven Tech-Secure by Design

Hoe meer een bedrijf begrijpt wat er gebeurt met data, hoe effectiever het kan zijn maar heeft wel bescherming nodig.

Door Peter Rus
De wereld om ons heen wordt steeds meer gedreven door data.
Bedrijven die deze data kunnen interpreteren en gebruiken, hebben een groot voordeel. Maar hoe meer een bedrijf begrijpt wat er gebeurt met data, hoe effectiever het kan zijn om effectieve beslissingen te nemen.

Voordelen van data-analyse

Data-analyse is een krachtig hulpmiddel om een bedrijf te helpen bij het maken van goede beslissingen. Deze analyse kan worden gebruikt om patronen te identificeren, trends te voorspellen en betere marketingstrategieën te ontwikkelen.
Daarnaast is analyse van data ook nuttig voor het verbeteren van de prestaties van een bedrijf. Door data te analyseren, kunnen bedrijven zien hoe zij hun producten en diensten kunnen verbeteren, waardoor klanten meer waarde krijgen.
Data-analyse is ook belangrijk voor het verhogen van de winst. Bedrijven kunnen hun producten en diensten beter verkopen door beter te begrijpen hoe hun klanten denken en handelen.

Gebruik van data-analyse


Data-analyse kan worden gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in de interne processen van een bedrijf.
Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun financiële gegevens analyseren om te zien hoe zij hun bedrijf beter kunnen beheren. Daarnaast kunnen bedrijven hun klantgegevens analyseren om te zien hoe ze hun klanten beter kunnen bedienen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de klantervaring te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen.
Data-analyse kan ook worden gebruikt om de prestaties van een bedrijf te verbeteren. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun verkoopgegevens analyseren om te zien waar ze hun inspanningen op moeten richten. Of denk aan systemen die zelf melden wanneer ze onderhoud nodig hebben, of fabrikanten die aan de hand van histrische gegevns kunnen voorspellen wanneer een draaiend component vervangen moet worden. Niet ad-hoc wat kostbaar is en wat het business continuity process verstoord.

Cybercriminelen


Helaas hebben cybercriminelen dit ook door. Cybercriminelen gebruiken malware om hun doelen te bereiken. Malware is een vorm van schadelijk software die is ontwikkeld om computerbestanden, systemen en netwerken te beschadigen, stelen of te onderbreken. Cybercriminelen kunnen malware gebruiken om toegang te krijgen tot gevoelige bedrijfsgegevens, zoals klantgegevens, personeelsgegevens, financiële gegevens en bedrijfsgeheimen. Cybercriminelen gebruiken ook phishing-aanvallen om toegang te krijgen tot gegevens. Phishing is een vorm van social engineering die gebruikers tracht te misleiden om hun persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens.

Conclusie Secure by Design


Data-analyse is een krachtig hulpmiddel voor bedrijven om betere beslissingen te nemen en hun prestaties te verbeteren. Door data te analyseren, kunnen bedrijven inzicht krijgen in de processen, trends en patronen waarmee ze hun bedrijf kunnen verbeteren. Hoe meer een bedrijf begrijpt wat er gebeurt met data, hoe effectiever het kan zijn om effectieve beslissingen te nemen.Dit komt wel van een secure bedrijfsproces.
Hiertegenover staan beschermings maatregelen die bedrijven moeten treffen om deze data beschikbaar, integer en conform wet en regelgeving( NIS2, BIO, GDPR , AVG ) te implementeren om aan te tonen dat ze in controle zijn.
Om cybercriminaliteit te bestrijden, moeten bedrijven hun systemen en netwerken beveiligen, hun personeel opleiden en onmiddellijk actie ondernemen als hun systemen zijn aangevallen. Door deze maatregelen te nemen, kunnen bedrijven hun bedrijfsgegevens en -processen beveiligen tegen cybercriminelen.
Hierin staat U niet alleen.Het proacieve beschermingsbeleid van TripleD helpt U aan expertise , waarom zelf het wiel uitvinden of sterker het paard achter de wagen binden ?

On premise hosting zonder hoofdpijn- Secure by Design


Triple D combineert verschillende technologieën, waaronder direct data en learning principles van Microsoft, AWS, Google en diverse cyberplatforms om ongewenst gedrag te detecteren en effectief tegen te houden zonder zorgen, Zodat malware en ransomware op de Triple D infrastructuur geen schijn van kans hebben .. Het systeem analyseert de gegevens die via het netwerk worden verzonden en vergelijkt deze met bekende patronen van aanvalspatronen en mensen die gebruik maken van het systeem . Als er een verdacht patroon wordt gedetecteerd, wordt de aanval onmiddellijk geblokkeerd. Door onder andere deze technologie worden alle aanvallen die binnenkomen gescand en geanalyseerd, waardoor uw bedrijf en systeem beschermd blijven tegen ransomware-aanvallen.

Meer weten?
Telefoon 030- 600 5000
e-mail info@2staff.nl

Of kijk even op de contactpagina:

Contact
Contact

2Staff B.V. 
Europalaan 2
5232 BV 's-Hertogenbosch 

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl