2Staff


 

NIST IOT cyberscurity framework

NIST Cybersecurity Framework als basis van jouw defensie

Cybersecurity Framework van het American National Institute of Standards and Technology (NIST)

Cybersecurity Framework van het American National Institute of Standards and Technology (NIST)

Het Cybersecurity Framework van het American National Institute of Standards and Technology (NIST) kan als basis dienen voor het vertalen van beleid naar concrete acties.
Wij passen dit model toe om dat dit model technische, organisatorische en andere maatregelen verdeelt in vijf verschillende fasen zodat we u optiomaal kunnen beschermen:

1. Identificeren

Deze fase omvat onder meer het identificeren van belangrijke activa en veiligheidsrisico’s, het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, het controleren van applicatiecodes op kwetsbaarheden en het verzamelen van informatie over bedreigingen.

2. Beschermen

Dit omvat maatregelen om gegevens en systemen te beschermen, zoals identiteitsbeheer om ongeoorloofde toegang te voorkomen, versleuteling van verbindingen en gegevens, het installeren van firewalls en trainingen om beveiligingsbewustzijn te bevorderen.

3. Detecteren

Deze fase behandelt onderwerpen zoals het implementeren van oplossingen zoals inbraakdetectiesystemen (IPS/IDS) en Security Information & Event Management (SIEM) voor het monitoren van netwerkactiviteiten en toepassingen, waardoor ervoor wordt gezorgd dat eventuele bedreigingen vroegtijdig worden gedetecteerd.

4. Reageren

Dit omvat het analyseren van en reageren op signalen van detectiesystemen, na het incidentresponsplan, het isoleren en mitigeren van incidenten en het verbeteren van reactieve maatregelen op basis van geleerde lessen.

5. Herstellen

Na een incident moet een IoT-applicatie zo snel mogelijk weer operationeel zijn. Manieren om dit te bereiken zijn het ontwerpen van processen voor het terugzetten van back-ups en voor het organiseren van een rampherstellocatie waar het werk snel kan worden hervat.


 

Visie

"Masters in Privacy protection and Security Operations is
opgericht in 2008 . 
Wij zijn gespecialiseerd in IOT beveiligings vraagstukken en algemene (operationele) informatiebeveiliging. Wij zijn al bijna 10 jaar als geen ander in staat voor u de beste IOT beveiligings specialisten van de BeNeLux te bundelen.

In welke branche u zich ook bevind (Luchtvaart en defensie, Automotive, Chemische sector, (Tele)Communicatie, Consumentengoederen, Onderwijs en onderzoek, Techniek en bouw, Financiële dienstverlening, Gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, High Technology, Industriële productie, Verzekeringswezen, Life Sciences, Media en entertainment, Natuurlijke hulpbronnen Olie en gas, Professionele dienstverlening, Publieke sector, Detailhandel, Reizen en vervoer, Nutsbedrijven of Groothandel), wij bieden u de mogelijkheid samen te werken met de Masters in IOT protection and Security Operations.

Wilt u meer weten of wij iets voor u kunnen betekenen?
Neem nu vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of bel naar: 030-600 5000!

Wilt u direkt een specialist spreken? Bel 06 571 571 85

Masters in IOT protection and Security Operations Portfolio

Ga samen met ons de strijd aan tegen cybercriminelen rekening houdend met de implementatie van de nieuwe NIS2 Directive (wetgeving) door implementatie van de NIST standaard.

De Masters in IOT protection and Security Operations zorgen ervoor dat uw organisatie niets zal overkomen inzake het plaatsen van ransomware of het lekken avn data.
Wij detecteren de risico`s binnen uw organisatie en komen met passende oplossingen om de IOT protection and Security Operations actueel te houden.
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen in uw IOT security vraagstukken?

Download ons portfolio voor uw CISO, Management en directie:
(Link is afhankelijk van uw device. Indien u geen informatie ziet dan graag een refresh uitvoeren)

Masters in Privacy protection and Security Operations Portfolio

Neem nu vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of bel naar: 030-600 5000!

Wilt u direkt een specialist spreken? Bel 06 571 571 85

Keer terug

Contact

2Staff B.V. 
Europalaan 2
5232 BV 's-Hertogenbosch 

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl