2Staff


 

GDPR 2018 stappenplan

 

Bij informatie hoort privacy, misschien wel een van de belangrijkste thema’s van deze tijd. We helpen organisaties voorbereid te zijn op nieuwe wetgeving rondom privacy en data protectie. Hoe maak- én implementeer je beleid en techniek om te voldoen aan alle eisen? Onze privacy specialisten helpen hier graag bij.

Trainingsdagen

18 & 19 januari 2018 (VOLGEBOEKT!), 1 & 2 februari 2018, 29 & 30 maart 2018, 19 & 20 april 2018
Maatwerktraining bij u op lokatie op aanvraag

Uw eerste stap: Bewustwordingstrainingen AVG

De AVG zal in 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Al uw bedrijfsprocessen en informatiesystemen moeten vóór 25 mei 2018 zijn aangepast aan de AVG. Wij bieden u vanuit ons Lemniscaat een bewustwordingscampagne aan waarbij we een toelichting geven over zowel de positie van de (verwerkings)verantwoordelijke als de bewerker/verwerker en reiken we je handvatten aan om uw bedrijf AVG-ready te maken: niet alleen vanuit juridisch opzicht, maar ook vanuit het oogpunt van security en governance. Tevens zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te behandelen. Lees meer

Opleiding Assistent FG

Naast dit programma is er een apart programma voor Assistent Functionaris Gegevensbescherming. Deze opleiding is voor organisaties die geen eigen FG nodig hebben, maar wel compliant willen zijn en van een externe FG gebruik willen maken. Lees meer

Masterclass Privacy (PE punten)

De Master Class Privacy is bedoeld voor toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming bij publieke en private organisaties. De Master Class leidt op tot gecertificeerde Functionaris Gegevensbescherming en besteedt aandacht aan de organisatorische en de informatie technische aspecten, de beveiliging, het wettelijk kader en de audit noodzakelijk voor een certificaat van de organisatie. Lees meer
Onze klanten
Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl