2Staff

 

Neem contact met ons op

Audit ISO 22301

Audit Business Continuity Implementatie ISO 22301

Business Continuity Implementer ISO 22301

Heeft u in uw organisatie de benodigde inzichten en vaardigheden voor het adequaat ontwikkelen, implementeren, beheren en bewaken van uw Business Continuity Managementsysteem (BCMS) conform de norm ISO 22301 van de International Organization for Standardization?
De meerwaarde van deze standaardisatie: De ISO 22301 is op dit moment de business continuity normering die internationaal veelvuldig wordt gevraagd door overheden en afnemers.
Bent u in staat business continuity volgens de ISO 22301 aantoonbaar te voeren?

Wij kunnen u helpen met de volgende onderdelen:

Uitleg geven over de inhoud van ISO 22301:2012 Societal Security – Business continuity management - Requirements;
Wat zijn de fasen van implementatie binnen ISO 22301?;
Welke onderdelen behoren tot een gedegen implementatie van ISO 22301?
Op welke wijze wordt het systeembeheer ingericht?
Uitleg over hoe de Plan-Do-Check-Act cyclus werkt binnen dit kader?
Hoe de bestuurders van de organisatie betrokken worden bij het systeem?
Het opstellen van een Business Impact Analyse?
Het opstellen van de Risicoanalyse;
Het opstellen van het communicatieplan;
Wat de inhoud is van het weerstand- en veerkrachtplan en hoe dit dient te worden uitgevoerd?
Het opstellen van een Business Continuity Plan;
Hoe bestaande elementen van het Business Continuity Plan zijn geborgd in de organisatie?
Hoe een succesvol geïmplementeerd BCMS dient te worden geborgd, onderhouden, herzien en geoefend?
Hoe een succesvol geïmplementeerd BCMS onderdeel wordt van de organisatiecultuur?
Begeleiden van de certificeringprocedure ISO 22301:2012.

Meer inlichtingen?

Vul het contactformulier in of Lees meer (achtergrondinformatie)

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl