2Staff

 

Neem contact met ons op

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van 2Staff B.V. en 2Staff-IT B.V. 
Hierin vindt u informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening en websites. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om zodat elke verwerking voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving. Waaronder de nieuwe wet ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 juli 2019. Eventuele aanpassingen worden op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die 2Staff B.V. verwerkt van betrokkenen in het kader van aangeboden nieuwsbrieven, informatievoorziening, andere diensten en/of het gebruiken van onze websites. Door het gebruiken van onze websites of op andere wijze gegevens aan ons te verstrekken, geeft u toestemming aan 2Staff B.V. om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan 2Staff B.V. verstrekken indien een van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen. Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
2Staff B.V.is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We zijn gevestigd aan de Duwboot 6 te Houten en op de Europlaan 2 te 's-Hertogenbosch. Wij zijn verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals in dit document beschreven is.

Met welk doel verwerken wij welke gegevens?
Websites, apps en systeem
Bezoekers
• IP-adres;
• Surf- en clickgedrag;
• Cookies (zie hieronder);
• Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina's.;
• Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud bericht).

Verzameldoelen
Binnen de website van 2Staff B.V. worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel van het verzamelen van de gegevens is om inzicht te kijken in het gedrag van onze bezoekers op onze websites. Aan de hand van deze gegevens kan 2Staff B.V. zijn diensten zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van de bezoeker en op die van 2Staff B.V. Bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier. Om u goed van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat 2Staff B.V. bovenstaande gegevens van u inventariseert.

Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon. In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. 2Staff B.V. maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen. 2Staff B.V. bewaart uw persoonsgegevens worden niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
2Staff B.V. gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden middels Next-Gen Endpoint security en monitoring oplossingen en uiteraard met wachtwoord beveiligde computers en Cloudomgevingen.

Doorgifte buiten de EU
2Staff B.V. zal uw gegevens niet actief verstrekken aan partijen buiten de EU. Daarentegen kunnen uw persoonsgegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn in het contact met u. Deze partij is “EUVS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Wilt u uw persoonsgegevens niet meer verstrekken? Dat kan op ieder moment. U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:
2Staff B.V.
Postbus 123
3990 DC Houten
E-mail: avg@2staff.nl


 

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl