2Staff


 

Bewustwordingstrainingen AVG

Uw eerste stap: Bewustwordingstrainingen AVG

De AVG zal in 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Al uw bedrijfsprocessen en informatiesystemen moeten vóór 25 mei 2018 zijn aangepast aan de AVG. Wij bieden u vanuit ons Lemniscaat een bewustwordingscampagne aan waarbij we een toelichting geven over zowel de positie van de (verwerkings)verantwoordelijke als de bewerker/verwerker en reiken we je handvatten aan om uw bedrijf AVG-ready te maken: niet alleen vanuit juridisch opzicht, maar ook vanuit het oogpunt van security en governance. Tevens zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te behandelen.

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs op lokatie om u van meer informatie te voorzien.

Ga terug

Onze klanten
Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl