2Staff

 

Neem contact met ons op

AVG Verwerkersovereenkomst (WETTELIJKE VERPLICHTINGEN )

AVG Verwerkersovereenkomst (WETTELIJKE VERPLICHTINGEN )

Uit de AVG/GDPR verordening volgt dat elke handeling (verwerking of bewerking) met betrekking tot persoonsgegevens die tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn (persoonsgegevens), aan bepaalde eisen is gebonden.
De uitvoering van verwerkingen door een verwerker dient geregeld te worden in een overeenkomst, de verwerkersovereenkomst, of in een wettelijke regeling tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. De overeenkomst moet schriftelijk of in elektronische vorm zijn vastgelegd. 

Bindende afspraken AVG/GDPR
De verwerkingsverantwoordelijke en verwerker kunnen ook blijken uit andere rechtshandelingen, mits voldaan wordt aan de vereisten. Volgens de AVG kunnen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in plaats van een individuele verwerkersovereenkomst  ook ‘standaardcontractbepalingen’ gebruiken.

De verwerkersovereenkomst geeft de keten in het proces van verwerking tussen de verwerkingsverantwoordelijke, verwerkers en subverwerkers weer en geeft inzicht in de verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.
De kern hierbij is dat de verantwoordelijke verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gegevensverwerking.

Bij het inschakelen van verwerkers door de verwerkingsverantwoordelijke is het belangrijkste uitgangspunt dat deze verwerkers voldoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten voldoen en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd 

REGISTER VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN
Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers moeten een schriftelijke (of elektronische) administratie (register) bijhouden, waarin alle activiteiten worden omschreven waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, van alle verwerkingen, inclusief contactgegevens, het doel, de juridische grondslag, categorieën van betrokkenen, de persoonsgegevens, de ontvangers van de persoonsgegevens, een beschrijving van de beveiligingsmaatregelen en de beoogde bewaartermijnen,
Op verzoek van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dient de administratie aan de toezichthouder (AP) overhandigd te worden ter controle. 

Hulp nodig?

Indien u kortstondig hulp nodig hebt bij het opstellen van de AVG/GRDPR Verwerkersovereenkomsten neem dan gerust contact met ons op:  Contact
Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl