2Staff

 

Neem contact met ons op

GDPR Accountability

GDPR Accountability

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU is een wettelijk framework dat i) privacy en rechten definieert voor alle personen binnen de EU en hen de controle geeft over hun persoonsgegevens; en ii) verplichtingen oplegt aan alle organisaties wereldwijd die iets met deze persoonsgegevens doen (verwerken).
Het doel van de AVG is het beschermen van de democratie, Europese culturele waarden en vooral grote financiële belangen. De verordening is verreikend, extraterritoriaal en bijzonder complex om goed uit te voeren en verzaking kan leiden tot grote financiële risico’s (Sancties, schadeclaims).
Vooral de omgekeerde bewijslast en hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders en medewerkers maken de AVG tot een lastig hoofdstuk voor een organisatie.

Ketenaansprakelijkheid

In de AVG is vastgelegd dat een organisatie verantwoordelijk (en dus aansprakelijk) is voor de gehele keten die persoonsgegevens met elkaar deelt of voor elkaar verwerkt. Daarnaast geldt er een verantwoordingsplicht jegens het maatschappelijk verkeer. Dit maakt dat een goede privacy administratie noodzakelijk is geworden. Een dergelijk administratie dient zich ook over de gehele keten uit te strekken om zich als bestuurder te kunnen wapenen tegen de risico’s die zijn ontstaan uit deze Europese wetgeving. Het gebruik van informatietechnologie is hierbij fundamenteel onontbeerlijk vanwege onbeheersbare complexiteit.

GDPR compliance met de 2Staff Accountability Software

2Staff Accountability Software is een geheel aan gereedschappen; dwz theorieën, denkwijzen, methodologieën en tools waarmee GDPR compliance van absolute perfectie kan worden bewerkstelligd.
Dit maakt de 2Staff Accountability Software tot een unieke competitieve suite en een economisch strategisch wapen waarmee nieuwe kansen worden gecreëerd voor die spelers die perfect GDPR-compliant zijn.

Partijen die dit realiseren kunnen de EU eventueel verzoeken partijen een sanctie op te leggen aan concurrerende partijen die niet state-of-the-art GDPR compliant zijn vanwege oneerlijke concurrentie.

2Staff Accountability Software en bewezen kracht

2Staff Accountability Software is ontwikkeld en in gebruik bij onder andere diverse Nederlandse gemeenten en een onderwijsinstellingen om de vastlegging te realiseren in de privacy administratie; dwz er zijn diverse registers, de genomen maatregelen worden vastgelegd en er wordt gewerkt via diverse voorbeelden van normenkaders.

Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van een extra module voor extra compliance om te komen tot volledig ketenmanagement voor organisaties met veel ketenpartners. Van deze module ligt er inmiddels een functioneel en technisch ontwerp en zal in Q3-2020 de ontwikkeling zijn afgerond.

Gratis deelname

We zoeken nog enkele deelnemers die mee willen doen aan de extra ontwikkeling van de module door als Pilot mee te werken.
De bestaande modules mogen vrij gebruikt worden zonder extra kosten totdat de pilot is afgerond.

Interesse? Neem snel contact op met ons kantoor. contact

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl