2Staff

 

Neem contact met ons op

Datalek geconstateerd?

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) mag straks in meer gevallen een bestuurlijke boete opleggen aan overtreders van privacyregels. De nieuwe bevoegdheid versterkt het toezicht op de naleving en toepassing van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Hierdoor kan het Cbp effectiever optreden tegen overheidsinstanties en bedrijven die onzorgvuldig omgaan met gegevens van burgers.

De bestuurlijke boete varieert van maximaal € 20.250 in de laagste categorie tot maximaal € 810.000 in de hoogste categorie.

Wat kunt u hiertegen doen?
Vanuit het oogpunt van het beperken van aansprakelijkheid is het uitvoeren van PIA’s zeer aan te raden. In het voorstel voor de Europese Algemene verordening gegevensbescherming wordt in bepaalde gevallen het uitvoeren van een PIA expliciet verplicht gesteld. Maar bovenal zijn de uitkomsten van een PIA richtinggevend voor het treffen van passende procedures en maatregelen die de privacy en veiligheid van gegevensverwerking waarborgen.

2Staff heeft in samenwerking met diverse partners de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van PIA`s op verschillende terreinen. 2Staff biedt oplossingen voor het optimaal managen van de privacy en de bescherming van (persoons)gegevens. Deze oplossingen gaan uit van een multidisciplinaire aanpak, die zich richt op het ontwikkelen en onderhouden van het privacy- en veiligheidsbeleid en de implementatie van de daaruit voortvloeiende maatregelen en mechanismen.

Onze dienstverlening is gericht op het voorkomen van sancties en het zorgdragen dat de eindverantwoordelijke een schone verklaring kan afgeven. Overigens krijgt u overzicht en inzicht in de organisatie. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een Privacy Bescherming Management Systeem.

Wilt u weten waar u staat met uw privacybescherming? Onze privacy Quick Scan geeft u inzage in uw status. Deze duurt slechts 1 a 2 dagen afhankelijk van uw bederijfsgrootte.

Voor verdere toelichting kunt u nu vrijblijvend contact met ons opnemen via ons contactformulier of bel naar: 030-600 5000!

Wilt u direkt vrijblijvend een specialist spreken? Bel 06 571 571 85

Voor een overzicht van al onze diensten, klik hier

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl