2Staff

 

Neem contact met ons op

Privacy en informatieveiligheid

Wat biedt 2Staff rond privacy en informatieveiligheid

Privacy & Informatieveiligheid -2Staff

Er verandert veel op het gebied van wet- en regelgeving. Op 1 juli 2017 is de Wet Cliëntenrechten bij elektronische gegevensuitwisseling in werking getreden en vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze wetten stellen hoge eisen aan organisaties die op grote schaal – bijzondere – persoonsgegevens verwerken, zoals zorg- en welzijnsinstellingen. 

Samenwerkingsverband bedrijven Privacy & Informatieveiligheid

Het Samenwerkingsverband bedrijven Privacy & Informatieveiligheid helpt u verder met de vraagstukken rondom Privacy & Informatieveiligheid 2Staff maakt deel uit van het samenwerkingsverband bedrijven Privacy & Informatieveiligheid. Daarin is afgelopen twee jaar onder andere gewerkt aan diverse standaard produkten waaronder de privacy Nulmeting.

De Nulmeting is een systematische methode om de kwaliteit van de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens te beoordelen. De uitkomsten van de Nulmeting geven een duidelijk beeld over de mate waarin het huidige bedrijfsbeleid de Wbp volgt en welke verbeterpunten voor uw situatie noodzakelijk zijn. Lees meer.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) opleiding

In het Samenwerkingsverband bedrijven Privacy & Informatieveiligheid  zijn wij in staat een Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor u op te leiden in samenwerking met de open universiteit van Amsterdam.
We hebben het Programma Masterclass Functionaris voor de Gegevensbescherming als onderwijsinstelling opleidingen op professional Masterniveau opgesteld. Deze wordt gegeven onder leiding van Professor Steef Peters (Professor Vrije Universiteit Amsterdam.  De Masterclass / onderwijsmodule leidt de Functionaris voor de Gegevensbescherming op tot het kennisniveau welke noodzakelijk is als bedoeld in artikel 62 van de WBP. De onderwijsmodule is een samenhangend geheel van leerstof en docenten als integraal onderdeel binnen het opleidingsprogramma. 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Naar verwachting is er in 2018 een zeer groot tekort aan FG's in Nederland. In samenwerking met het UWV selecteert het Samenwerkingsverband bedrijven Privacy & Informatieveiligheid , 50plus kandidaten die qua achtergrond en werkervaring geschikt zijn voor de functie Functionaris Gegevensbescherming. De opleiding duurt 6 maanden met daarin een stagetraject van circa 4 maanden, waarin de FG in opleiding de organisatie zoveel mogelijk op weg kan helpen met de eerste stappen rondom privacybescherming en informatiebeveiliging. Er wordt een momentopname gemaakt waar je staat als organisatie en wat er nog gedaan moet worden. Belangrijk is het dat de kwartiermaker met een activiteitenplan aan de gang gaat om privacy compliant te worden om aan NEN normering (voor zorg NEN7510) te voldoen.

De inzet van een FG uit het samenwerkingsverband voor circa 4 maanden kost €8.000,- excl. btw en excl. reiskosten (op basis van €0.19 /km of openbaar vervoerkosten).

De beoordeling van de Informatiebeveiliging stand van zaken, het beoordelen van de noodzakelijke verandering en het advies van een Informatiebeveiliging Activiteiten Planning wordt uitgevoerd in de vorm van de nulmeting voor de prijs van €1.250 excl. btw. incl. reiskosten.

Wij verzorgen via ons IPP portal een digitaal werkboek Het gebruik van het IPP portal (Privacy Management Portal) is gratis gedurende het eerste jaar voor 1 medewerker.

FG in deeltijd detacheren.

Door enkele klanten is aangegeven dat zij de functies van FG (en Information Security Officer) graag via Samenwerkingsverband bedrijven Privacy & Informatieveiligheid  willen afnemen, omdat ze zelf deze functie op korte termijn (nog) niet in eigen beheer gaan invullen.We hebben hiervoor meerdere  FG’s in dienst die een een flexibele inzet realiseren, waarmee bijvoorbeeld ook mogelijke piekbelasting bij een datalek met grote impact kan worden opgevangen. 

InCompany training tot Functionaris Gegevensbescherming

We zijn in staat een InCompany training te organiseren voor medewerkers om de functie Functionaris Gegevensbescherming te kunnen uitvoeren. 

Interesse in gebruikmaken van ons samenwerkingsverband?  Neem contact met ons op via ons contactformulier, mail naar info@2staff.nl  of bel direct met 030-6005000

ga terug naar privacy en informatieveiligheid

 

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl