2Staff

 

Neem contact met ons op

Wetten en regels Informatiebeveiliging

Wetgeving en hulpvraag

Een aardig woud aan wetgevingen. Welke zijn voor u van belang?
Meer weten? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel ons op 030-6005000

Juridische grondslag: Wetten en regels Informatiebeveiliging

Wetten en regels Informatiebeveiliging
Deze pagina wordt veel bezocht door bedrijven met vraagstukken over wetgeving. Wij geven u graag advies.

De juridische grondslag voor informatiebeveiliging is terug te vinden in wet- en regelgeving, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De WBP regelt in artikel 13 welke maatregelen organisaties moeten treffen in het kader van informatiebeveiliging om op een adequate manier
persoonsgegevens te beschermen. Voor wat betreft de private ondernemingen, instellingen en overheden is daarnaast uitgegaan van de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 16 van de WBP. Deze maatregelen maken deel uit van het informatiebeveiligingsbeleid van een private onderneming, instelling en (lokale)overheid.

zie ook: Wet en regelgeving of Datalek geconstateerd? PIA helpt u een lek te voorkomen

Er zijn veel wetten en regelgeving van toepassing op de private ondernemingen, instellingen en (lokale)overheden. Deze dienen  zich aan (al) deze wetten en regelgevingen te houden, waaruit maatregelen ontstaan op het gebied van informatiebeveiliging.
Neem gerust eens contact op en vul rechts het formulier in..

Wetten en regelingen die van toepassing zijn (niet limitatief):

• Wet Bescherming Persoonsregistratie en Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming
• Wet Meldplicht Datalekken
• Persoonsregistratie (WBP)
• Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
• Wet Computercriminaliteit II
• Comptabiliteitswet
• Archiefwet
• Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WBPR)
• Wet Veiligheidsonderzoeken (WVO)
• Wet Politiegegevens (WPG)
• Ambtenarenwet
• Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR:2007)
• Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie (VIRBI2012)
• BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst)
• BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
• BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten)
• Code voor Informatiebeveiliging (ISO 27001:2005 en ISO 27002:2007)
• Beveiligingsvoorschrift 2005 (BVR)
• CAR-UWO
• PUN
• Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT2010)
• Kader Rijkstoegangsbeleid
• Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren
• Programma van Eisen PKI Overheid
• Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers (TIA-942)
• Wet SUWI
• Wet op de identificatieplicht
• Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WEBV)
• Wet GBA en wet BRP
• Wet Werk en Bijstand
• Registratiewet
• Wet Openbaar Bestuur
• Algemene wet bestuursrecht
• Richtlijnen van het NCSC

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl