2Staff


 

Neem contact met ons op

Security Awareness

Security Awareness program

Wat is de rol van de medewerker in de digitale criminaliteit?

Deze vraag kun je jezelf stellen omdat deze vorm van criminaliteit in de afgelopen 5 jaar alleen maar verder is toegenomen. De schade voor bedrijven en hun medewerkers loopt in de vele miljoenen euro’s. En dit bedrag stijgt nog ieder jaar. Een stevige aanpak om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan is daarom belangrijker dan ooit. En dat kan en mag niet alleen een zorg zijn van de overheid, ook het bedrijfsleven en hun medewerkers zelf moeten zich bewust zijn van de gevaren en zich wapenen tegen iedere vorm van Cybercrime fraude.

De statistieken
Volgens Politie en CBS
Volgens de politie was ongeveer 40 procent van de Nederlandse ondernemers het afgelopen jaar slachtoffer van cybercriminaliteit. Het CBS meldt dat 25% van de grote bedrijven (250+ werknemers) in de EU incidenten kenden met de IT-beveiliging (uitval van ICT-diensten, aanvallen
van buitenaf, vernietiging van data door virussen en het onthullen van vertrouwelijke informatie door inbraak, pharming of phishing).
In Nederland, zo berekende het CBS, lag dat met 43% beduidend hoger. Ook in vergelijking met de ons omringende landen lag het aandeel ICT-beveiligingsincidenten hoog. Duitsland (22%), België (24%) en het Verenigd Koninkrijk (10%) kwamen er beduidend beter van af. Kenmerkend voor landen met veel incidenten is dat ze relatief veel en geavanceerd gebruik maken van ICT. Het risico van incidenten als gevolg hiervan is ook groter. Ook de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) in Nederland hadden het afgelopen jaar gemiddeld meer ICT-beveiligingsincidenten: 30% tegen 20% in de EU.

De opkomst van geavanceerde gerichte aanvallen heeft het landschap van de wereldwijde cyberrisico’s drastisch veranderd. Hierdoor loopt elk bedrijf, instelling en individu die technologie gebruikt het risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Bij bijna alle inbraken wordt misbruik gemaakt van een onwetende of niet oplettende medewerker. 2Staff Informatiebeveiliging helpt organisaties met het bewust worden van de gevaren en de impact van cybercriminaliteit.

Cyber Security awareness Programma
“Een no-nonsens aanpak met direct resultaat, directe verlaging van het cyberrisico. 2Staff Informatiebeveiliging levert een Cyber Security Awareness Programma waarmee u zeer pragmatisch en effectief geholpen bent om de interne kennis en alertheid rondom cybersecurity bij het eigen personeel te verhogen.” Met het security awareness programma wordt het risicovolle gedrag meetbaar verbeterd.

Workshop/training: Het waterzuiveringsinstallatiebedrijf of een grote kantooromgeving/bank.
De teams binnen uw organisatie spelen tegen elkaar en krijgen de leiding over een waterzuiveringsbedrijf of grote kantooromgeving/bank. Het bedrijf wordt onderworpen aan een reeks cyberaanvallen die van invloed kunnen zijn op de productie en de omzet. De deelnemers moeten reageren met een diversiteit aan engineering of IT-beveiligingsmaatregelen om de impact te minimaliseren en de inkomsten te beschermen.

E-Learning: Security Awareness
Theoretische kennis die tijdens de e-learning, op een interactieve manier, wordt verkregen is als een effectief wapen tegen cybercrime. In een aanvullende e-learning module worden de security policies, compliancy, gedragsregels en bedreigingen, aangevuld met praktische tips. Tien beveiligingsdomeinen worden op deze manier getraind – Apps, Data Leak, Mobile, Web, Mail, Slachtoffer gedrag, Social Engineering, Security waarschuwingen, Waakzaamheid vaardigheden, Beleid schending, Social networking. De kracht zit in de flexibiliteit van het programma waarbij de behaalde resultanten meetbaar zijn en op een heldere manier worden gerapporteerd.

Social engineering
Op een zeer interactieve en meetbare manier wordt de houding en het gedrag van de medewerkers getoetst. Doormiddel van “Phishing e-mails” worden medewerkers getest, om langs deze weg onveilig gedrag uit te lokken. Hierbij wordt er vanuit verschillende invalshoeken getest in hoeverre de medewerkers de ervaringen en opgedane kennis uit de voorgaande stappen daadwerkelijk toepassen binnen hun dagelijkse werkzaamheden. Behaalde resultanten zijn meetbaar en worden gerapporteerd.

Cyber Safety Culture Assessment
Na het doorlopen van het programma wordt een Cyber Safety Culture Assessment uitgevoerd. Hieruit volgt een
heldere analyse en zicht op het werkelijke gedrag en de houding ten opzichte van cyber security binnen de onderneming. Hiermee krijgt het management inzicht in de volwassenheid van de organisatie en het risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit.

De voordelen
• Creëren cybersecurity bewustwording
• Inzicht in de zwakke plekken
• Meetbare voorgang
• Blijvende gedragsverandering

Doelgroep:
Het Cyber Security awareness Programma is met bedoeld voor alle medewerkers binnen de bedrijven te beginnen bij de Directie, management en staff

Kijk ook eens bij : Security Awareness Modern Style 

Wilt u meer informatie: mail ons op info@2staff.nl of vul het contactformulier  in.

Wilt u direkt een specialist spreken? Bel 06 571 571 85

Contact

2Staff B.V. 
Europalaan 2
5232 BV 's-Hertogenbosch 

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl