2Staff

 

Neem contact met ons op

Wetten en regels die van toepassing zijn (niet limitatief)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 2018

Algemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:
- versterking en uitbreiding van privacyrechten;
- meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
- dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.


Overgangsperiode tussen Wbp en AVG
Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing.
Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Let op: tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.
Aparte richtlijn politie en justitie
Naast de AVG is er een aparte Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Deze richtlijn is alleen bedoeld voor politie en justitie.

AVG en overige Wetgeving in Nederland 2018

• Wet Bescherming Persoonsregistratie en Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming
• Persoonsregistratie (WBP)
• Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
• Wet Computercriminaliteit II
• Comptabiliteitswet
• Archiefwet
• Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WBPR)
• Wet Veiligheidsonderzoeken (WVO)
• Wet Politiegegevens (WPG)
• Ambtenarenwet
• Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR:2007)
• Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie (VIRBI2012)
• Beveiligingsvoorschrift 2005 (BVR)
• CAR-UWO
• PUN
• Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT2010)
• Kader Rijkstoegangsbeleid
• Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren
• Programma van Eisen PKI Overheid
• Code voor Informatiebeveiliging (ISO 27001:2005 en ISO 27002:2007)
• Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers (TIA-942)
• Wet SUWI
• Wet op de identificatieplicht
• Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WEBV)
• Wet GBA en wet BRP
• Wet Werk en Bijstand
• Registratiewet
• Wet Openbaar Bestuur
• Algemene wet bestuursrecht
• Richtlijnen van het NCSC
• Nieuw 2015: Wet Meldplicht Datalekken

Een flinke lijst aan wetgevingen. Welke zijn voor u van belang?
Neem nu contact met ons op via ons contactformulier voor verdere vragen of bel vrijblijvend naar: 030 - 600 5000
Bezoek onze Homepage voor meer informatie

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl