2Staff


 

Neem contact met ons op

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voor OT omgevingen

Kritieke Infrastructuur en aanvallen van buiten af

Cybersecurity richtlijn voor IA - BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) in OT omgevingen

De overheid is verplicht per 1 januari 2020 voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen. Dit houdt in dat de ICT- systemen en -onderdelen van Kritieke Infrastructuur objecten als tunnels, bruggen, sluizen en keringen, de zogeheten industriële automatisering (IA), moeten voldoen aan de door de BIO verplicht gestelde (cyber)veiligheidsnormen.

Gemeente en provincies en BIO
Dit vormt voor provincies en gemeenten een uitdaging omdat ze niet weten hoe ze cybersecurity moeten invullen bij infrastructurele projecten waarbij industriële automatisering aan de orde is. 2Staff Masters in Security Operations heeft die kennis, ervaring en expertise van Cybersecurity en Infrastructuur beveiliging.

Hoe implementeren we onze ervaring in de BIO als landelijke standaard?
Omdat we vanuit het Infra Security by Design Team (ISBDT) al 12 jaar bezig zijn met beveiliging van kritische infrastructuren is onze aanpak en kaderstelling als eem  generieke baseline beschikbaar voor onze opdarchtgevers

Wat gaat ISBDT betekenen voor de cyberveiligheid voor NL?
Cyberdreigingen met bijbehorende kwetsbaarheden vormen bij vele bestuurders een knelpunt en is onderdeel van de verplichte agendering. 
De ISBDT aanpak zal een flinke bijdrage leveren aan de cyberveiligheid van Nederland. Provincies en gemeenten hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden doordat zij cybersecurity op pragmatische wijze kunnen invullen en onderhouden door inzet van onze expertise

Door een aantal  eenvoudige stappen te doorlopen kunnen bedrijven die onderdeel vormen van de kritische infrastructuur, dus ook gemeenten en provincies voldoen aan de BIO binnen al hun Infrastructurele projecten.

Bij interesse neem gerust Contact met ons op.


 

 

Contact

2Staff B.V. 
Europalaan 2
5232 BV 's-Hertogenbosch 

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl