2Staff

 

Neem contact met ons op

Audit en Advies Diensten

Contact

Meer weten over onze Audits? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel direct met 030-6005000

Audit management en advies

We kennen de volgende Auditdiensten

Third Party Mededeling (TPM) en SAS70 verklaring
Om vooraf aan te tonen dat een goede dienstverlening kan worden gewaarborgd, kan het kwaliteitsniveau aan (potentiële) klanten objectief worden aangetoond door de IT-beheerorganisatie te laten certifi ceren. De resultaten van het onderzoek wordt vastgelegd in een Third Party Mededeling (TPM) of in een SAS70 verklaring. Deze mededelingen kunnen door de beoordeelde IT-beheerorganisatie aan ‘derden’ (bijv.klanten) worden verstrekt. Lees meer

Audit van outsourcing relaties
Steeds vaker besteden bedrijven (een deel van) hun IT-afdeling uit aan externe leveranciers. Deze outsourcing relaties verlopen niet altijd zoals gewenst. 2Staff TPM services beoordeelt deze relaties en geeft onafhankelijk advies over mogelijke verbeteringen.

Privacy audit; Noodzakelijk voor iedere onderneming ivm verandering van de wetgeving medio 2015
Vrijwel elke organisatie verwerkt persoonsgegevens.  Niet alleen vanuit wettelijk perspectief maar ook vanuit perspectief van uw imago is het van groot belang dat de verwerking van persoonsgegevens binnen de wettelijke kaders wordt uitgevoerd. De uitkomst van een privacy audit geeft zekerheid over de mate waarin de nieuw 2015! Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) binnen uw bedrijf is geïmplementeerd en wordt nageleefd. Bij een positieve uitkomst geven wij een 2Staff auditcertificaat- of keurmerk af. 2Staff Audit consultants maken gebruik van het Raamwerk Privacy Audit.  Dit Raamwerk is, in samenwerking met de beroepsvereniging NOREA, opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Privacy Impact Assessment (PIA) meldplicht datalekken: Lees meer

Internet Audit - Pen Test (Penetration Test) 
Regelgeving vraagt u aan derden een penetratietest of ook wel genaamd een Internet Audit uit te voeren.
Heeft u naast uw vaste leverancier wel eens een "derde" organisatie naar uw testresultaten laten kijken of deze "derde" een onafhankelijke Audit uit laten voeren?
Door middel van onze Internet Audit zoeken wij vanuit een Hacker perspectief naar de nog onbekende openstaande wegen naar uw bedrijfsgegevens.
Onze ervaring leert dat we bij 9 van de 10 door ons uitgevoerde onafhankelijk Audits 1 of meerdere belangrijke "security Issue" aantonen.

2Staff begeleidt organisaties bij het inrichten en/of perfectioneren van hun informatiebeveiliging. Door middel van onze assessments van de kwetsbaarheid en onze beveiligingsabonnementen ondersteunen wij uw organisatie bij het ontwikkelen van een gedegen beveiligingsbeleid. Hierbij staat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van "bedrijfskritische gegevens" centraal. Lees meer

Social audit - Undercover operatie
De mens is de zwakste schakel. De Audit  onderzoekt of medewerkers zich houden aan de gedragsregels die binnen uw bedrijf zijn vastgesteld. Hierdoor bent u verzekerd van een deskundige,onafhankelijke en verantwoorde manier van onderzoek incognito met verrassende resultaten

ICT-security audit als onderdeel van uw informatiebeveiliging.
Bedrijven worden steeds afhankelijker van ICT. Door de sterke integratie van systemen en bedrijfsprocessen is een structurele en periodieke beoordeling van de ICT-omgeving noodzakelijk geworden.
2Staff Audit consultants kunnen binnen een strak tijdschema het management op de hoogte brengen van de eventuele tekortkomingen op security. Vanzelfsprekend geven wij ook aanbevelingen om dit te verbeteren.
Hierdoor heeft u meer zekerheid dat de ICT doet wat het moet doen, namelijk uw processen effectief, effi ciënt, betrouwbaar en continue ondersteunen.

Effectiviteit en efficiency audit
2Staff Audit consultants hebben een methodiek ontwikkeld om binnen korte tijd door middel van een 10 stappenplan inzage te krijgen in de effectiviteit van secuurity de uw gehele ICT.
Hierdoor krijgt het management antwoord op vragen zoals:
1. Waar staan we met onze ICT security?
2. Doen we de juiste dingen?
3. Doen we de juiste dingen goed?

Naast de Audits zelf kennen de volgende Security adviesdiensten, ingezet om de kwaliteit van de audits te waarborgen:
We ondersteunen organisaties met de volgende diensten:
• Opstellen en controle van continuïteitsmanagement  Lees meer
• Advisering bij en pre-audit van certificeringstrajecten zoals ISO NEN27001 of NEN7510 Lees meer
• Inrichting en controle van IT Governance Lees meer
• Opstellen en controle van informatiebeveiligingsbeleid
• Uitvoeren en controle van risicoanalyses
• Ondersteuning bij pakketselecties
• Ondersteuning bij IT-projecten als Quality advisor
• Uitvoeren van Due Diligence onderzoeken
• Ondersteuning Accountants

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl