2Staff

Privacy Management Ondersteuning
AVG SPEEDSESSIE
Meer info

Privacy Management Ondersteuning
AVG SPEEDSESSIE
Meer info

Privacy Management Ondersteuning 
AVG Speedsessie 
Meer info

Marcel Reugebrink
06 571 571 85

Neem contact met ons op

Security awareness

Wat is de rol van de medewerker in de digitale criminaliteit?
Deze vraag kun je jezelf stellen omdat deze vorm van criminaliteit in de afgelopen 5 jaar alleen maar verder is toegenomen. De schade voor bedrijven en hun medewerkers loopt in de vele miljoenen euro’s. En dit bedrag stijgt nog ieder jaar. Een stevige aanpak om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan is daarom belangrijker dan ooit. En dat kan en mag niet alleen een zorg zijn van de overheid, ook het bedrijfsleven en hun medewerkers zelf moeten zich bewust zijn van de gevaren en zich wapenen tegen iedere vorm van Cybercrime fraude.

Cyber Security awareness Programma.
“Een no-nonsens aanpak met direct resultaat, directe verlaging van het cyberrisico. 2Staff Informatiebeveiliging levert een Cyber Security Awareness Programma waarmee u zeer pragmatisch en effectief geholpen bent om de interne kennis en alertheid rondom cybersecurity bij het eigen personeel te verhogen.” Met het security awareness programma wordt het risicovolle gedrag meetbaar verbeterd.

E-Learning: Security Awareness
Theoretische kennis die tijdens de e-learning, op een interactieve manier, wordt verkregen is als een effectief wapen tegen cybercrime. In een aanvullende e-learning module worden de security policies, compliancy, gedragsregels en bedreigingen, aangevuld met praktische tips. Tien beveiligingsdomeinen worden op deze manier getraind – Apps, Data Leak, Mobile, Web, Mail, Slachtoffer gedrag, Social Engineering, Security waarschuwingen, Waakzaamheid vaardigheden, Beleid schending, Social networking. De kracht zit in de flexibiliteit van het programma waarbij de behaalde resultanten meetbaar zijn en op een heldere manier worden gerapporteerd.

Social engineering
Op een zeer interactieve en meetbare manier wordt de houding en het gedrag van de medewerkers getoetst. Doormiddel van “Phishing e-mails” worden medewerkers getest, om langs deze weg onveilig gedrag uit te lokken. Hierbij wordt er vanuit verschillende invalshoeken getest in hoeverre de medewerkers de ervaringen en opgedane kennis uit de voorgaande stappen daadwerkelijk toepassen binnen hun dagelijkse werkzaamheden. Behaalde resultanten zijn meetbaar en worden gerapporteerd.

Cyber Safety Culture Assessment
Na het doorlopen van het programma wordt een Cyber Safety Culture Assessment uitgevoerd. Hieruit volgt een
heldere analyse en zicht op het werkelijke gedrag en de houding ten opzichte van cyber security binnen de onderneming. Hiermee krijgt het management inzicht in de volwassenheid van de organisatie en het risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit.

De voordelen
• Creëren cybersecurity bewustwording
• Inzicht in de zwakke plekken
• Meetbare voorgang
• Blijvende gedragsverandering

Voor verdere toelichting kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via ons contactformulier of bel naar: 030- 600 5000

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl