2Staff

 

Cyber Security

Dat cybersecurity belangrijk is voor elke organisatie, dat behoeft eigenlijk  geen nadere toelichting. Vrijwel dagelijks bewijzen incidenten dat de risico’s groot zijn en dat zowel individuele hackers als professioneel georganiseerde cybercriminelen zich roeren. Bestuurders staan dan ook voor de taak erop toe te zien dat binnen hun organisatie de juiste prioriteiten worden gesteld. Dat is voor velen echter niet eenvoudig omdat de wereld van cybersecurity wat ongrijpbaar is vanwege het technisch jargon en het gespecialiseerde karakter. Generalisten kunnen er maar moeilijk vat op krijgen. Bovendien is het lastig om hoofdzaken van bijzaken te scheiden terwijl berichten in de media bijdragen aan een angstcultuur waarin het beeld ontstaat dat vrijwel elke organisatie een willoze prooi is. Er wordt nauwelijks onderscheid gemaakt tussen oplichters op marktplaats.nl, hackers die een website platleggen of georganiseerde criminele groepen die met een stelselmatige strategie uit zijn op het stelen van bedrijfsgeheimen. Terwijl dat onderscheid van groot belang is, want niet alle organisaties zijn even ‘aantrekkelijk’
voor deze verschillende typen van cybercrime.

Mede doordat begrippen door elkaar heen lopen is cybersecurity een lastig thema voor menig bestuurder. Dat mag echter geen excuus zijn om het thema af te schuiven naar gespecialiseerde professionals. Het is juist essentieel dat bestuurders zelf actief sturen op drie aspecten van cybersecurity: (1) de financiële middelen ervoor, (2) een adequate governance en (3) het stimuleren van een cultuur waarin iedereen zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden. Bestuurders staan voor de taak om in de complexiteit van dit thema gedegen afwegingen te maken en op zijn minst de juiste vragen stellen. Maar hoe doet u dat?

Neem nu contact op via ons contact-formulier of bel geheel vrijblijvend naar: 030- 600 5000!
2Staff biedt antwoorden op al uw vragen.

Contact

Duwboot 6
3991 CD HOUTEN
Postbus 123
3990 DC Houten

T 030- 600 5000
F 030- 600 5001
E info@2staff.nl